Duurzaam bouwadvies Maak de juiste keuzes


Deskundig advies voor duurzaam wooncomfort voor bouwers en verbouwers.

Wie wil bouwen of verbouwen staat voor vele fundamentele keuzes. Deze keuzes hebben vaak een grote impact op je toekomstig energie- en waterverbruik. Tegelijk bepalen ze ook je toekomstig wooncomfort. Het is echter niet altijd evident voor een leek in deze materies om hier correct mee om te gaan of om te weten waar men moet beginnen. 

Ook wie wil onderzoeken welke stappen hij/zij best onderneemt om structureel energie te besparen staat er niet alleen voor:
Het provinciaal steunpunt Duurzaam Bouwen brengt redding!

Herken je jezelf in bovenstaande situatie? Geen nood, er bestaan oplossingen voor dit vraagstuk. Bovendien is deze oplossing gratis voor de meerderheid van de gemeenten in onze provincie. Je kan namelijk een duurzaam bouwadvies aanvragen.

Een basisadvies voor jouw woning behandelt volgende punten en/of gaat dieper in op één specifiek punt:

 • een evaluatie van het ontwerp naar indeling, oriëntatie, compactheid, zomercomfort …
 • advies omtrent correct isoleren en het vermijden van koudebruggen
 • ventilatieadvies
 • hulp bij de keuze van een verwarmingssysteem
 • concreet advies inzake waterbesparing, gebruik van regenwater en benutten van de zon voor warm water
 • advies omtrent duurzame materialen.

Wie kan van dit advies genieten?

Er zijn twee opties:

 • Je bouwt een nieuwe woning of je gaat grondig verbouwen
  Vanaf het ogenblik dat er een eerste ontwerp op tafel ligt, kun je een advies aanvragen. Je maakt een afspraak en komt vervolgens langs met de plannen en eventueel andere beschikbare documenten (bv. lastenboek). De plannen worden besproken en mondeling toegelicht. Je architect is natuurlijk ook welkom.
 • Je verbouwt een bestaande woning
  Nog meer dan bij een nieuwbouw is elke verbouwing uniek. Het kan gaan om een grondige verbouwing of om plaatselijke ingrepen, die zonder architect of vergunning uitgevoerd mogen worden. Dit betekent dat er niet altijd plannen van de bestaande toestand voorhanden zijn, noch dat er steeds uitvoeringsplannen worden opgemaakt. Kortom, in de meeste gevallen is bij een verbouwing een plaatsbezoek noodzakelijk. Tijdens het plaatsbezoek bekijkt de adviseur de bestaande toestand van het gebouw. Vervolgens worden je ideeën en plannen besproken en mondeling toegelicht.

Hoe schrijf ik me in?

Lees hier meer over de opties die het provinciaal steunpunt te bieden heeft en ontdek of het advies gratis is voor uw gemeente. 

(Voor dit project hoef je geen gebruik te maken van onze inschrijvingsknop.) 


{